sexta-feira, 4 de julho de 2014

La Evangelio laŭ Spiritismo - Se iu frapas al vi la dekstran vangon, turnu al li ankaŭ la alian - Ĉapitro XII, eroj 7 kaj 8

                                                              La Evangelio laŭ Spiritismo     
                                  Se iu frapas al vi la dekstran vangon, turnu al li ankaŭ la alian  
  Ĉapitro XII, eroj 7 kaj 8

“Venis Kristo kaj diris: Pagu la malbonon per la bono”

7. Vi aŭdis, ke estas dirite: Okulon pro okulo, kaj denton pro dento; sed mi diras al vi: Ne rezistu al la malbono; sed al tiu, kiu frapas vian dekstran vangon, turnu ankaŭ la alian. Kaj se iu deziras procesi kontraŭ vi, por forpreni vian tunikon, lasu lin preni ankaŭ vian mantelon. Kaj se iu devigas vin iri unu mejlon, iru kun li du. Donu al tiu, kiu petas de vi; kaj ne deturnu vin de tiu, kiu deziras prunti de vi (Mateo,5:38-42)

 8. La antaŭjuĝoj de la mondo pri tio, kion oni konvencie nomas honorsento, aperigas tiun malserenan ofendiĝemon, naskitan de la fiero kaj de l’ ekzaltiĝo de la personeco, kiu igas la homon pagi ofendon per ofendo, vundon per vundo; tia konduto ŝajnas konformaj al justeco en la okuloj de homo, kies moralo ne leviĝas super la surteraj pasioj; tial la mosea leĝo diris: okulon pro okulo, denton pro dento, leĝo en harmonio kun la tempo, kiam vivis Moseo. Venis la Kristo kaj diris: Pagu per Bono la malbonon.  Li diris plu: “Ne rezistu al la malbono: sed al tiu, kiu frapas vian dekstran vangon, turnu ankaŭ la alian.” Al fierulo, tiu maksimo ŝajnas malkuraĝaĵo, ĉar li ne komprenas, ke estas pli granda kuraĝo elteni insulton, ol venĝi, kaj li tion ne komprenas, ĉar lia vidpovo ne atingas trans la nunan tempon.  Tamen, ĉu oni prenu tiun maksimon laŭlitere? Ne; tiel same, kiel tiun alian, kiu ordonas, ke oni elŝiru sian okulon, se ĉi tiu skandalas; pelita ĝis siaj lastaj konsekvencoj, tiu instruo donus kiel rezulton, ke oni kondamnu ĉian, eĉ laŭleĝan, malhelpon al la perforto, kaj ke oni lasu kampon libera al la maliculoj,  kiuj havus do jam nenian motivon por timo. Se oni ne bridus iliajn perfortojn, baldaŭ ĉiuj bonuloj estus iliaj viktimoj. La instinkto de memkonservado, kiu estas leĝo de la naturo, admonas ĉiun ne volonte etendi sian kolon al la murdisto

Per tiuj paroloj do Jesuo ne malpermesas la defendon, sed kondamnas la venĝon. Dirante, ke oni turnu la alian vangon, kiam unu estas frapita, li diris, en alia formo, ke oni ne pagu la malbonon per malbono; ke la homo humile akceptu ĉion, kio utilas por lin malfierigi; ke estas pli glore al li esti frapita, ol frapi, elteni pacience maljustaĵon, ol fari mem ĝin; ke estas pli bone esti trompita, ol trompi, esti ruinigita, ol ruinigi la aliajn. Tio estas samtempe la kondamno de la duelo, kiu estas nur manifestiĝo de la fiero. Nur la fido al la estonta vivo kaj al la justeco de Dio, kiu neniam lasas senpune la malbonon, povas doni la forton, por pacience elteni la atencojn al niaj interesoj kaj al nia memamo; tial ni diras senĉese: direktu viajn rigardojn antaŭen; ju pli alte vi levos vin per la penso super la materia vivo, des malpli vin ofendos la surteraj afero

Komentario

Oferi la alian vangon estas ne venĝi la ricevitajn ofendojn; estas liberigi, tiel la agresanton kiel nin mem, de la deziro venĝi. Ju pli granda estas nia fido en la estonta vivo, des pli ni levos nin, per la penso, super la materia vivo kaj malpli nin ofendos la surteraj aferoj

1 – Kial al la fieruloj la ordono de Jesuo ŝajnas malkuraĝeco?
Ĉar lia vidpovo ne atingas trans la nunan tempon, li kredas, ke estas plia kuraĝo venĝi, ol elteni insulton

La fido al la estonta vivo mildigas la fieron kaj la malmodestecon, igante malpli malfacila praktiki la kristanan ordonon pagi la malbonon per la bono

" Nur la fido al la estonta vivo kaj al la justeco de Dio (...)povas doni la forton, por pacience elteni la atencojn al niaj interesoj kaj al nia memamo "

2 – Kiu estas la vera senco de tiu instruo?
Jesuo volis, per tiuj vortoj, kondamni ĉiajn venĝojn, nin instruante pagi la malbonon per la bono
Pli granda gloro al li venas esti ofendita ol ofendi, pacience elteni maljustaĵon ol ĝin praktiki

3 – Kiel ni havigu forton por praktiki la pardonon, instruitan de Jesuo?
Klopodante ĉiam nin levos per la penso super la materia vivo, pro tio ke, nur tiel, ni malpli suferos pro la malbono praktikata kontraŭ ni kaj pli facile ni pardonos

La studo de la Jesua Evangelio kaj la preĝo helpas nin trovi la necesan forton por la sublima praktiko pagi la malbonon per la bono

www.cvdee.org.br (portugale)

Nenhum comentário: